Tsuruoka House / Kiyoaki Takeda Architects

Tsuruoka House / Kiyoaki Takeda Architects

Tsuruoka House / Kiyoaki Takeda Architects - Exterior PhotographyTsuruoka House / Kiyoaki Takeda Architects - Interior Photography, ChairTsuruoka House / Kiyoaki Takeda Architects - Interior Photography, Dining room, ChairTsuruoka House / Kiyoaki Takeda Architects - Exterior Photography+ 44